Het huis van Hermens heeft integriteit en privacy hoog in het vaandel staan en behandelt uw gegevens daarom met de grootste zorg en respect. Onze systemen zijn zo ingericht dat uw gegevens uitsluitend inzichtelijk zijn voor de partijen die betrokken zijn bij uw behandeling en/of bestelling, en alleen gebruikt worden indien nodig voor een correcte afhandeling. Het huis van Hermens geeft, verkoopt, of leent nóóit adressen aan derden indien niet strikt noodzakelijk. Het huis van Hermens neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Technisch zorgen wij ervoor dat onze systemen up-to-date en goed beveiligd zijn en gebruiken wij certificaten voor de versleuteling van dataverkeer tussen uw computer en die van Het huis van Hermens. Intern worden uw gegevens enkel ingezien door personen die verantwoordelijk zijn voor een correcte afhandeling van uw behandeling en/of bestelling.

Deze pagina omschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, delen en gebruiken wanneer u uw gegevens via onze website of via onze winkel achterlaat. Met persoonlijke gegevens worden die gegevens bedoeld die naar een uniek identificeerbaar persoon herleid kunnen worden.

 

VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Door gebruik te maken van óf door u aan te melden voor de diensten van Het Huis van Hermens hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om uw bestelling en/of behandeling te verwerken. Wanneer u een bestelling plaatst of een behandeling boekt, zijn uw NAW-gegevens, telefoonnummer, en eventueel uw emailadres, bank- en betaalgegevens nodig om deze uit te voeren en om u van de voortgang of eventuele andere zaken op de hoogte te houden. 

Onze website maakt daarnaast gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die worden opgeslagen op uw computer door uw browser. Cookies geven ons informatie over het gebruik van onze diensten waardoor wij deze kunnen optimaliseren en verbeteren waar nodig. Dit biedt ons inzage in uw gedrag op onze website, maar niet in uw persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om uw browser-instellingen aan te passen, zodat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

 

DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij delen uw persoonlijke informatie met serviceproviders enkel wanneer dit nodig is voor een correctie afhandeling van uw bestelling via onze webshop of een geboekte behandeling in onze winkel. Zo werken wij onder meer samen met websiteproviders en maken wij gebruik van een kassa- en agendaprovider. Voor de verzending van orders en betalingen werken wij samen met gerenommeerde aanbieders. Wanneer gevraagd zijn we daarnaast wettelijk verplicht om uw gegevens te delen met daartoe gerechtigde overheidsinstanties.  

 

GEBRUIKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan te kunnen bieden. Hierbij kunt u onder andere denken aan het inplannen van behandelingen en u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen hieromtrent. Van diverse behandelingen houden wij daarnaast de geschiedenis bij om uw volgende bezoek te vergemakkelijken en/of te verbeteren. Hierbij kunt u denken aan de gebruikte verfbestanddelen tijdens een verfbehandeling. Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor het verwerken van orders en betalingen en het aanbieden van promotiemateriaal via onze nieuwsbrief.

 

UW RECHTEN

RECHT OP INFORMATIE
U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In dit privacy beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

RECHT OP INZAGE
U heeft het recht om te allen tijde inzage te hebben in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben.

RECHT OP CORRECTIE
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen indien ze onvolledig zijn.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

RECHT OP BEPERKING
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren, maar niet (meer) mogen gebruiken.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN
U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens van u te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn. Behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Neem hiervoor contact op met ons op.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht? Neem hiervoor contact op met ons, wij lossen dit graag zelf met u op.

 

WIJZIGINGEN EN CONTACT
Dit privacy beleid kan door ons worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. 


Mocht het bovenstaande u niet voldoende informatie geven met betrekking tot ons privacy beleid en de veiligheid van onze diensten, neem dan contact op via info@hethuisvanhermens.nl.